Polecamy także:

Tonershop - tonery, tusze do drukarek, etykiety
E-identyfikacja.pl - rozwišzania automatycznej identyfikacji
Systemy sieciowe, technologie sieciowe
Kody kreskowe rodzaje

Wyróżniamy następijące rodzaje kodów kreskowych: * numeryczne (EAN 13) oraz liniowe -alfanumeryczne (Kod 39, kod 128) -2D (PDF 417) -kompozytowe (AZTEC) (kody zredukowane(RSS) i złożone). Podział według wymiarowości kodu:

 • jednowymiarowe (liniowe) – informacje najczęściej zapisane w postaci kresek, w jednej linii
 • dwuwymiarowe piętrowe – istnieje kilka linii kodu, umieszczone jedna pod drugą,
 • dwuwymiarowe matrycowe – informacja zapisana jest na określonej powierzchni. Do zapisu wykorzystuje się inne oznaczenia, nie kreski,
 • kody złożone – mają elementy kodów jednowymiarowych i dwuwymiarowych,
 • kody trójwymiarowe –zamiast różnic w kolorach, wykorzystuje się różnice w wysokości kresek
 • Podział ze względu na szerokość kresek:
 • kody o jednej szerokości kresek,
 • kody o dwóch szerokościach kresek,
 • kody o wielu szerokościach kresek,
 • Podział ze względu na ciągłość znaków:
 • kody ciągłe –nie występują przerwy między kodowanymi znakami,
 • kody dyskretne – występują przerwy między kodowanymi znakami.
 • Przykładem kodów wielowymiarowych są coraz modniejsze, także w internecie - kody kreskowe 2D
   podział kodów kreskowych, kody paskowe, drukarki do kodów kreskowych